Erkend leerbedrijf

Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Fundeon erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector.

Erkenningsregeling
De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Fundeon beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden

Voor elk beroep waarvoor het leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;
Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid;
Het leerbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

Comments are closed.