Lid van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Hoewel de belangenorganisatie in eerste instantie in dienst staat van ondernemers in de bouwsector, vertalen de voordelen van het lidmaatschap zich vooral in betere en meer professionele dienstverlening richting de klant.

Comments are closed.